ANBI

2020

MfCare algemeen jaarverslag
Financieel jaarverslag Mfcare
Algemeen Beleidsplan 2018

Grondslag
De Bijbel: Handelingen 26:18 en Jacobus 1:27

Werkterreinen
Opvangwerk 21 bedden
Evangelisatie
Straathoekwerk
PreventieWerk
Armenzorg/BetonProject in div. landen.

Beloningsbeleid Stichting Management for Care Foundation
kortom mfCare
Alle werk, van bestuursleden tot en met praktische uitvoerders, wordt verricht door vrijwilligers. Er worden geen mensen in dienstverband met een beloning aangenomen, derhalve heeft mfCare ook geen loonlijst. Tevens worden er geen zzp-ers of anderszins betaalde krachten ingehuurd.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Onkostenvergoedingen conform wettelijke bepalingen die aangegeven worden door de Belastingdienst.

Bestuursleden
Arie Knoester (Voorzitter)
Remko Jorritsma (Secretaris) - LinkedIn
Bart vd Wolf (Penningmeester)

Steun is altijd welkom.
Dank voor uw hulp! 

Donaties via Stichting mfCare
(ANBI erkend)
NL86 INGB 000 5044897 te Wemeldinge 

Adres: Molenstraat 2
4424AK Wemeldinge
RSIN 813730028
KvK no 22055949