TIMEOUT

Werk aan jezelf onder begeleiding van gediplomeerde ervaringsdeskundigen. 24 x 7 uurs Opvang Kort of Lang traject, net wat nodig is. Mooie toeristische omgeving en gezelschap dat hetzelfde doet. 21 euro per dag all in TimeOut. Lange trajecten in overleg en evt. WMO indicatie.
Na aanmelding via het invulformulier, word je teruggebeld voor overleg en vragen.

Al vele jaren relatief hoge slagingspercentages bij In de Vrijheid. Klik hier voor de getuigenissen.

1.Tot rust komen.
Sjalom. Mensen die in de opvang aankomen hebben vaak een hectische tijd achter de rug. De verwerking hiervan vraagt tijd. Men kan zich bij tijden erg onrustig voelen. Dit is logisch ivm de achtergronden. Berusting en rust op diepere niveaus laten indalen is dus van belang. Een eigen kamer, tijden van ontspanning, loslating, educatie hierover en herstel naar ziel, geest en lichaam etc. zijn nodig. Sjalom is een uitvloeisel van het Evangelie dat kan reiken tot het diepste wezen van een mens. 
 
2.Begeleiding en educatie. 
Grotendeels van de dag is er begeleiding aanwezig. Gemotiveerde deelname aan het programma geeft ontwikkeling tot een basis om een constructief leven dat voldoening geeft en sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar gedragsniveau te ontwikkelen. Het zorgtraject is een middel om doelen te halen. De eigen inzet bepaalt uiteindelijk het resultaat. Bij een wat langer traject wordt er een zorgplan gemaakt. Geef ontwikkelingen wel voldoende tijd.
Educatie. Elke week worden relevante lessen gegeven door opgeleide ervaringsdeskundigen. Tevens komen er externe docenten. Persoonlijk begeleiding kan ingezet worden. Er zijn diverse mensen voor beschikbaar.

3. Structurerende omgeving. 
Vaste tijden. Vaak hebben mensen een ontregeld leefritme waardoor er veel misgelopen wordt. Er is een programma met vaste tijden. Ook is er voldoende vrije tijd maar er wordt verwacht dat men gemotiveerd mee doet.
Begeleidingstaak: structuur brengen door met cliënt op vaste tijden aanwezigheid af te spreken binnen het programma.
Vaste tijden zijn de aanvang van maaltijden en diverse programma-onderdelen. Diverse problemen kunnen hierdoor oplossen of verminderd worden: passiviteit, veronachtzamen van tijden en afspraken, slaapstoornissen, verloedering etc. Begeleidingstaak: tijden invullen en handhaven. GPSFM: 5 levensgebieden model. In dit aspect om balans in aandacht op de 5 levensgebieden te ontwikkelen. 

Zorgaanbod


Aanmelden opvang
9 + 9 =

4. Socialisering door groepsdynamiek. Socialisering door groepsdynamiek. Omdat meerdere mensen op de locatie in sociaal verband samenleven, wordt men, positief en naar constructief gedrag veranderd. Ter versterking hiervan wordt er educatie over Sociale Vaardigheden gegeven.  

5. Stimulerende omgeving. Er wordt op locatie diverse opties tot activiteit gefaciliteerd. Sportveld, dart, spel, boekenkast, fitnessroom, werkschuren: Klussen, Tuinwerk, Linnenkamer, Muziek, Sanitair, Gespreksruimten, Samenkomstzaal, etc. Begeleidingstaak: faciliteiten gebruiksklaar houden, gasten stimuleren, samen doen, begeleiden actief gebruik te maken van de opties, instructies, educatie, etc. Oriëntatie en voorbereiding op (re) integratie in de samenleving/maatschappij kan een onderdeel zijn. 

6. Bescherming. 
Waarborging abstinentie van middelen. Onze gasten willen zich drugs- en alcoholvrij kunnen ontwikkelen. Bescherming wordt daarom door toezicht ingevuld. De locatie Wemeldinge is dus een drugs en alcoholvrije zone. Daar wordt toezicht op gehouden. UC’s en blaastesten alsmede, kamercontroles. (altijd in het bijzijn van gast) 

7. Hygiëne. Lichaams- en omgevingshygiëne Corvee e.d. 

8. Wat verwerft een actieve deelnemer aan het programma? 
Gast zal innerlijk merken dat actief deelnemen positieve competenties vergroot, dat hij rustiger wordt, verbetert in sociale omgang en communicatie, algemene kennis opdoet, geestelijke diepgang ontwikkelt en maatschappelijke oriëntatie verbreedt etc. Boven alles dat hij zich bewust wordt dat alcohol en drugs niet meer bij hem horen als hij succesvol wil zijn. Mede dat hij ervaart sterker te worden in weerbaarheid naar middelen. Dit alles geeft voldoening en basis tot verder bouwen. 

9. Het basis zorgpakket van stichting In de Vrijheid houdt niet in: (Er worden wel adviezen en evt. instructies gegeven.) -ziektekostenverzekering, . -tankheelkundige zorg, 
-persoonlijke administratie -financiële zaken -justitiële zaken- -sociale en maatschappelijke verplichtingen –inkomstenwerving: werk en inkomen -medische zaken (men kan wel naar huisarts Eckhardt in het dorp waar men geholpen wordt als gastcliënt –Evt. behandeling door een psycholoog of psychiater niet, maar kan evt. aangevraagd worden via de huisarts. De logistiek met betrekking tot bovenstaande zaken niet.   

Wij bieden een setting met daarin alle aspecten om een herstart te maken. 30 jaar ervaring en relevante opleiding staan garant voor effectief advies. Door de jaren heen zijn honderden je voor gegaan en velen vonden wonderlijk herstel en/of verbetering. Er zijn 20 gasten en 1 p. kamers. De christelijke identiteit uit zich in dagopeningen met muziek, gebed en overdenkingen. De kosten zijn 21 euro per dag all in. Na de eerste week worden er eventueel nieuwe afspraken gemaakt voor vervolg of niet.

Sinds de oprichting in 1991 zijn honderden mannen verder geholpen en velen met succes!  

Noot: 
I.d.Vr. is geen daklozen voorziening of crisisdienst. Zie daarvoor ggz of LdH.
Mensen worden alleen via een goed voorbereide intake opgenomen.
Het programma is ontwikkelingsgericht en alleen actieve deelname helpt doelen te bereiken. Er zijn een beperkt aantal plaatsten en bij opnames wordt gekeken naar draagkracht/draaglast verhoudingen.
Stichting In de Vrijheid heeft geen verplichtingen door het ontvangen van dit formulier.

Kosten TimeOut zijn 21 euro per dag all-in. Eigen kamer, maaltijden en specifiek programma.
Betalen gaat per week en moet bij aanvang betaald worden. I.v.m. mobielproblematiek alleen voor sociale en maatschappelijke verplichtingen gebruiken. Bij opname meenemen: Vrijetijds-, werk- en sportkleding. Geldig I.D. en toiletartikelen. Verder is alles aanwezig. Geen laptops etc meenemen, wel goede moed! Beperkt gebruik van je mobiel.
Bij volledig trajecten is WMO financiering wellicht een optie, de eigen bijdrage gaat dan omlaag. Helemaal geen uitkering? Dan kan men een zak&kleedgeld regeling aanvragen.  

Erkenningen
Overheid: WTZi
Begeleiding Overheid: SSB Leerbedrijf
stagiaires div. leergangen.
ISO9001 Kwaliteitskeurmerk instellingen.
Overheid: ANBI algemeen nut beogende instelling
Lid ISAAC (Int.verband)
Lid CKZ (Corporatie van Zeeuwse zorginstellingen) 

Algemeen jaarverslag Stichting in de Vrijheid